ایمیل:
atiekavir@yahoo.com
contact@atiekavir.com 
تلفن:
2448342-0341 و 2447451
فکس:2470441-0341
آدرس دفتر مرکزی:
کرمان- خیابان فیروزه
کوچه شماره 3- پلاک 76
 


    • Atie Sazan Sabz Kavir co.

طراحی و توسعه وب سایت توسط گروه فناوری و تجارت سیکا . www.sika.irوب سایت رسمی شرکت آتیه سازان سبز کویر